Opšti uslovi kupovine

Na osnovu odredbi člana 12. i 26. Zakona o zaštiti potrošača privredno društvo Coolivery doo donosi Opšte uslove kupovine koji se primenjuju u postupku poručivanja, plaćanja, dostavljanja i reklamacije proizvoda iz prodajnog asortimana ponuđenog na Coolivery internet sajtu www.coolivery.com.

Prodavac proizvoda je Coolivery doo, a Kupac proizvoda je posetilac internet prodavnice www.coolivery.com koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular porudžbine i pošalje ga Prodavcu. 

Prodavac obaveštava kupca:

 • da se sva osnovna obeležja proizvoda mogu naći na sajtu www.coolivery.com;
 • da se prema važećim propisima kupovina preko internet stranice www.coolivery.com smatra prodajom na daljinu;
 • da proizvodi koji se prodaju putem internet sajta poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu tih proizvoda u skladu sa propisanom deklaracijom proizvoda;
 • da Prodavac odgovora za nesaobraznost robe u skladu sa važećim propisima, te da kupac može izjaviti reklamaciju za kupljenje proizvode;
 • da je prodajna cena proizvoda izražena u dinarima i naznačena uz svaki artikal iz ponude sa internet sajta www.coolivery.com;
 • da se dostava proizvoda vrši isključivo na teritoriji Beograda putem kurirske službe;
 • da se za uslugu isporuke proizvoda naplaćuje poštarina;
 • da kupac koji kupuje proizvode putem internet sajta www.coolivery.com iste može platiti platnim karticama Visa, MasterCard, Maestro i Dina tokom procesa kupovine na sajtu;
 • da je rok isporuke za proizvode kupljenje putem internet sajta www.coolivery.com u skladu sa odabranim terminom, ali da može doći do odstupanja usled uslova van kontrole Prodavca;
 • da potrošač može da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke, bez navođenja razloga za odustanak, te da u slučaju odustanka kupac snosi troškove vraćanja proizvoda;
 • da u slučaju nesaobraznosti robe koja je poručena putem internet stranice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i to na način i pod uslovima definisanim ovim opštim uslovima kupovine.

REGISTRACIJA KUPCA

Kupac se mora registrovati na internet stranici www.coolivery.com kako bi izvršio kupovinu. Prilikom izvršavanja kupovine Kupac unosi svoje lične podatke: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu i lozinku.

NARUČIVANJE

Poručivanje proizvoda na www.coolivery.com je moguće 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Sve cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju pdv. Proizvodi se poručuju isključivo elektronskim obrascem.

Na vrhu internet stranice www.coolivery.com označene su kategorije proizvoda iz prodajnog asortimana Prodavca koje kupac može poručiti. Klikom na određenu kategoriju dobija se pregled sviih proizvoda u okviru te kategorije. Proizvod se poručuje klikom na dugme „dodaj u korpu“. Sadržaj korpe se može pogledati u svakom trenutku klikom na sličicu korpe koja se nalazi sa desne strane svake stranice. Artikli koji se nalaze u korpi se mogu izbaciti iz korpe pojedinačnim klikom na dugme. Ispod svakog proizvoda koji se nalazi u korpi može se označiti broj komada proizvoda koji se kupuje. Da bi se poručili proizvodi uneti u korpu potrebno je kliknuti dugme „završi kupovinu“.

Kupac treba da unese svoje podatke ime i prezime, broj telefona, email, adresu isporuke (ulicu, broj, broj stana, poštanski broj i grad), broj telefona, kao i da označi način isporuke kako bi se završio proces poručivanja. Nakon unosa svih obaveznih podataka klikom na dugme „plaćanje“ kupac se usmerava na odabir načina plaćanja.

Ako Prodavac, iz bilo kog razloga, nije u mogućnosti da isporuči sve poručene proizvode, pismenim putem će obavestiti Kupca o tome koji proizvod nije u mogućnosti da isporuči, pa će otkazati porudžbinu i rezervaciju novčanih sredstava (ukoliko se radi o kartičnom plaćanju). Kupac može, ukoliko to želi, izvršiti novu porudžbinu, bez proizvoda koji trenutno nije dostupan.

PLAĆANJE

Plaćanje poručenih proizvoda može se izvršiti platnim karticama prilikom procesa kupovine na internet stranici (on-line).

Kupac može izvršiti plaćanje platnim karticama: Visa, MasterCard, Maestro i Dina, tokom procesa kupovine na internet stranici. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje. Nakon odabira opcije plaćanja karticom Kupac se preusmerava na stranicu pružaoca platnih usluga Raiffeisen banke, nakon čega se vrši unos podataka sa platne kartice prema instrukcijama pružaoca platnih usluga.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

IZJAVA O SIGURNOSTI PRUŽAOCA PLATNIH USLUGA

Pri plaćanju na www.coolivery.com internet prodavnici Kupac koristiti sistem Raiffeisen banke za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

Raiffeisen banka osigurava potpunu tajnost vaših kartičnih i ličnih podataka već od trenutka kada ih upišete u platni formular. Platni podaci prosleđuju se šifrirano do banke koja je izdala vašu karticu. Prodavac ne dolazi u kontakt sa podacima sa platne kartice Kupca. Podaci su nedostupni čak i zaposlenima u Raiffeisen banci. 

Raiffeisen banka sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu sa tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Prikupljaju se samo podaci koji su nužni za obavljanje plaćanja u skladu sa definisanim procedurama za on-line plaćanje.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Raiffeisen banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

IZJAVA O PDV-u

PDV je uračunat u cenu proizvoda i nema skrivenih troškova.

POTVRDA PORUDŽBINE

Po završetku postupka poručivanja Kupac će od Prodavca dobiti obaveštenje da je porudžbina primljena, kao i podatke o broju porudžbine, podacima za dostavu i naplatu, načinu plaćanja i dostave, kupljenim proizvodima sa iskazanim cenama, uz obaveštenje da će nakon otpreme robe Kupcu biti poslat email sa vezom za praćenje porudžbine.

Pre plaćanja poručenih proizvoda kupac će dati eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost da je upoznat sa ovim opštim uslovima kupovine.

Nakon plaćanja robe platnom karticom Kupac će biti obavešten da je transakcija plaćanja izvršena. 

ISPORUKA PROIZVODA

Za proizvode koji se poruče u internet prodavnici na sajtu www.coolivery.com može se odabrati isporuka:

 • na označenu adresu kupca, uz plaćanje troškova dostave;
 • besplatno preuzimanje u nekoj od Coolivery maloprodajnih objekata;

Dostavu poručenih proizvoda na adresu kupca vrši kurirska služba sa kojom Prodavac zaključi ugovor. Proizvodi se isporučuju u terminu odabranom prilikom poručivanja. Coolivery zadržava pravo da vreme isporuke promeni zbog uticaja nad kojima nema kontrolu, o čemu će Kupca blagovremeno obavestiti i dati mi priliku da porudžbinu otkaže.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je pregledati paket kakao bi se utvrdila eventualna vidljiva oštećenja. Kupac ima pravo da prilikom preuzimanja pošiljke odbije pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja. Kurirska služba svaku pošiljku pokušava da uruči dva puta. Ukoliko kurirska služba ne pronađe kupca na adresi, kontaktira kupca telefonom radi dogovaranja novog termina isporuke. Ukoliko se kupac ni tada ne nađe na adresi pošiljka se vraća Prodavcu. Kupcu se dostavlja fiskalni račun prilikom isporuke proizvoda, koji može biti u elektronskoj formi.

Trošak dostave na označenu adresu kupca naplaćuje se prilikom plaćanja robe. Prodavac može periodično preuzeti na sebe trošak dostave o čemu će Kupci biti obavešteni prilikom naručivanja proizvoda.

Prodavac omogućava da proizvode koji su kupljeni putem internet sajta u online prodavnici kupac besplatno preuzme u maloprodajnom objektu Prodavca.

Ukoliko se poručeni proizvodi preuzimaju u maloprodajnom objektu po izboru kupca, proizvodi se kupuju na internet strani www.coolivery.com tako što se:

 • odabere način dostave preuzimanje u maloprodajnom objekatu po izboru;
 • odabere način plaćanja;
 • potvrdi porudžbina;
 • dobije potvrda da je porudžbina primljena od strane prodavca;

od slanja obaveštenja da se pošiljka može preuzeti.

PRAVO NA ODUSTANAK (POVRAT ROBE)

Kupac ima pravo na odustanak od ugovora i pravo na povrat kupljenih proizvoda u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži, neotvoren, bez vidljivih tragova korišćenja ili oštećenja proizvoda, uz prateću izjavu o odustanku i račun, u suprotnom Kupac nema pravo na odustanak od ugovora.

Zahtevi za odustanak se primaju pismenim putem na e-mail [email protected] s napomenom: Povrat robe (broj porudžbine). Kupac je dužan da vrati proizvode najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana dostavljanja izjave o odustajanju.

Ako osoblje www.coolivery.com internet prodavnice proceni da su vraćeni proizvodi nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, Prodavac će izvršiti povrat novca na Kupčev račun. Ukoliko proizvodi nisu u odgovarajućem stanju (otvoreni ili oštećeni) biće ponovo poslati na Kupčevu kućnu adresu na trošak Kupca. U slučaju odustanka, troškove vraćanja proizvoda i novca snosi kupac.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku i nakon prijema neoštećenog proizvoda u orginalnoj ambalaži, vrati iznos novca koji je primio od kupca, koristeći ista sredstva plaćanja koje je koristio i kupac.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe ukoliko na isporučenim proizvodima postoje nesaobraznosti zbog pogrešno obračunate cene ili drugih nedostataka, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Reklamacije se primaju pisanim putem na:

Prodavac će kupcu izdati potvrdu o prijemu reklamacije.

U slučaju reklamacije na nesaobraznost proizvoda Kupac će vratiti odnosno dostaviti proizvod Prodavcu, tako što će Prodavac organizovati da kurirska služba preuzme proizvod.

Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestiti kupca o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije. U slučaju opravdane reklamacije prodavac će zameniti proizvod ili vratiti iznos kupoprodajne cene. U slučaju da reklamacija nije opravdana Prodavac će dostavljeni proizvod vratiti kupcu o njegovom trošku.

U skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača Coolivery je kao prodavac u zakonskoj obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova putem tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora. Potrošač može da pokrene potrošački spor samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor prodavcu.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Pod ličnim podacima smatraju se Kupčevi identifikacioni podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, adresa za dostavu i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Prodavac prikupi prilikom korišćenja www.coolivery.com internet prodavnice. Prodavac se obavezuje da će lične podatke Kupca koristiti samo u identifikacione svrhe pri korišćenju internet prodavnice, kako bi omogućila Kupcu korišćenje svih opcija internet prodavnice. Prodavac će lične podatke Kupca čuvati u tajnosti i neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim licima na korišćenje, niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojem trećem licu bez prethodne saglasnosti Kupca.

Zaštita ličnih podataka kupaca koji se prikupljaju prilikom korišćenja www.coolivery.com internet prodavnice ostvaruje se u svemu prema objavljenim Pravilima privatnosti privrednog društva Coolivery doo. 

IZMENA OPŠTIH USLOVA KUPOVINE

Prodavac zadržava pravo izmene Opštih uslova kupovine. Svaka izmena Opštih uslova kupovine će biti objavljena na internet sajtu www.coolivery.com.

Prijavite se na naš newsletter

Novosti o Coolivery popustima, ekskluzivnim savetima i korisnim informacijama iz sveta kuvanja.

Načini plaćanja

 • Raiffeisen Bank
 • Visa Secure
 • ID Check
 • Visa
 • Maestro
 • MasterCard
 • Dina card

Društvene mreže

 • Instagram
 • Facebook
 • TikTok
 • Youtube
 • Linkedin

Mapa Sajta

Support

Pišite ukoliko imate pitanja!

Copyright © Coolivery logo white yellow